O nama

Mokrin d.o.o. je poljoprivredno preduzeće koje se nalazi u mirnom severnom banatu, u Mokrinu.

Na preko 2000 ha bavimo se poljoprivrednom proizvodnjom ratarskih kultura: pšenica, ječam, ovas, kukuruz, suncokret, lucerka i uljana repica od kojih su najzastupljenije ratarske kulture pšenica i suncokret, dok zastupljenost ostalih ratarskih kultura zavisi od potreba tržišta.

Vizija

Uvažavajući proizvodne mogućnosti područja u kome se nalazimo i jasnu viziju vlasnika preduzeća, postepenim povećanjem površina pod organskom proizvodnjom planiramo dalji razvoj proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta u ovoj oblasti.

Trenutno u sistemu organske poljoprivrede obrađujemo oko 300 ha, a prvi proizvod sa organskim statusom očekuje se tokom 2017. godine.

Kapaciteti

Poljoprivredno dobro Mokrin doo raspolaže savremenom mehanizacijom za ratarstvo vodećih svetskih proizvođača: Case IH, Massey Ferguson, Amazone, Vaderstad, Kuhn, Zetor, Pottinger, Sfoggia, Vogel & Noot, Alpego.

Sa ukupno 10 traktora i savremenih priključaka obrađujemo 2000 ha uz poštovanje načela savremene poljoprivrede i kvalitetne obrade zemljišta.

Preduzeće ima 31 zaposlenog radnika različitih obrazovnih profila.

Istorijat

Iz nekadašnje zemljoradničke zadruge Mokrin, 1970. godine osnovan je poljoprivredni kombinat „Mokrin“ Mokrin koji 1975. godine preduzeće menja naziv u Industrijsko poljoprivredno preduzeće „Banat“.

Godine 1989. preduzeće dobija naziv Društveno preduzeće Mokrin, sa potpunom odgovornošću a od 2005. godine preduzeće se zove A.D. Mokrin, Mokrin.

Od 2009. godine promenjena je pravna forma organizovanja, tako da je sada poslovno ime preduzeća DOO Mokrin, Mokrin.

Pun naziv firme glasi: MOKRIN DOO MOKRIN; Žarka Zrenjanina br. 90.

Organska poljoprivreda

ŠTA JE TO ORGANSKI PROIZVOD?

Organski proizvodi su dobijeni iz strogo kontrolisanog načina proizvodnje, koji je zakonski regulisan i zove se organska proizvodnja. Organski proizvodi su bezbedni, bez prisustva veštačkih materija i hemijsko-sintetičkih pesticida. Samim tim oni su zdraviji i imaju veću nutritivnu vrednost.

Istraživanja pokazuju da organski proizvodi sadrže čak 63% više kalijuma, 73% više gvožđa, 125% više kalcijuma i 60% više cinka nego proizvodi dobijeni konvencionalnom proizvodnjom.

Organska hrana proizvodi se na ekološki čistom i zdravom zemljištu, u čistom okruženju i bez upotrebe hemijskih sredstava. Hrana koja se smatra organskom ne sme sadržati veštačke prehrambene aditive i ne sme biti proizvedena bilo kakvim veštačkim postpucima.

Kontakt

Poljoprivredno preduzeće „MOKRIN DOO“
Žarka Zrenjanina 90 23305 Mokrin
Tel: 0230 / 61 - 116
Fax: 0230 / 61 – 323
Mail ofiice: mokrindoo@mokrindoo.rs
Web: www.mokrindoo.rs